هدف‌گذاری

برای شروع کار باید هدف‌گذاری کنم. باید هدف را طوری انتخاب کنم اگر چندپله ضعف داشتم باز به مقصود رسم. به حکم گر صد آید نود هم پیش ماست، هدف بزرگی را برگزیدم و در این‌راه تلاش خواهم کرد.

هدفم را رتبه یک‌کنکور تجربی سال ۹۸ جهت انتخاب رشته‌ی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی قرار داده‌ام. برای این‌منظور تمام دفاتر و اطلاعیه‌های کنکور ۹۶را خوانده‌ام. در کنکور ۹۷ برای چالش و در کنکورهای آزمایشی سازمان سنجش جهت محکی مناسب شرکت خواهم کرد.

چون سرباز هستم و فعلاً مسئولیتی ندارم می‌توانم از وقت‌های آزادم استفاده کنم. درس‌های رشته‌ی تجربی را باید بخوانم و از به‌ترین زمان‌هایم استفاده کنم. انسان هدفمند در استفاده از اوقاتش خسیس خواهد شد و رضایت به کارهای تفریحی نخواهم داد. البته خود سربازی تفریح خواهد بود به قول دوستان سربازی را نباید جدی گرفت تا خوب و بدون دردسر تمام شود.