میزان تأثیر هر درس در نتایج

رتبه‌ی برتر اعلامی سازمان سنجش در زمان انتخاب رشته ملاک نیست بلکه رتبه در هرزیرگروه برای رشته‌های متفاوت ملاک‌ست. به علت تفاوت دروس و اهمیت آن‌ها در رشته‌های متفاوت باید دروس با ضرایب متفاوت در رتبه نهایی تأثیر داده شود. برای مثال رشته‌ی داروسازی در زیرگروه دوم قرار دارد.

برای قبولی در رشته داروسازی باید در کنکور تجربی شرکت کرد. داروسازی در زیرگروه دوم قرار دارد. رتبه در زیرگروه دوم ملاک برای اعلام نتایج در این‌رشته است. در زیرگروه دوم دروس با تأثیر متفاوتی وجود دارند. دروس عمومی: فارسی با ضریب ۴، دینی با ضریب ۳، زبان انگلیسی و عربی با ضریب ۲ تأثیر دارند. دروس تخصصی: زیست‌شناسی و شیمی با ضریب ۴، ریاضی با ضریب ۳، فیزیک با ضریب ۲ و زمین‌شناسی با ضریب ۱ تأثیر دارند.

برای قبول شدن در رشته‌ی داروسازی در روز کنکور باید به تمام دروس پاسخ دهم. میزان تأثیر هردرس را در نتایج می‌دانم.