دوران آموزشی

پس از ورود به پادگان تمام وسایل و لباس‌هایم رو گشتند، سپس آسایشگاهی رو برای استراحت برایمان در نظر گرفتند. به محض این‌که روی یکی از تخت‌ها نشستم، گفتند خوبه دیگه! وقت بیدار باشه و باید بیایید بیرون!

بعد از ساعتی انتظار صبحانه دریافت کردیم. برگشتیم و وسایل رو برداشتیم. به میدان صبحگاه رفتیم و وسایلمان رو با سگ‌های موادیاب گشتند. به سالن ورزشی رفتیم تا وضعیتمون مشخص بشه یا به اصطلاح پذیرش بشیم‌. پذیرش و دسته‌بندی شدن ما تا ظهر طول کشید. تنها مدرکی که از ما دریافت شد همان برگه اعزام بود.

ادامه‌ی خواندن

اعزام به خدمت سربازی بخش سوم

در بخش قبل نوشتم که فهمیدم دوره آموزشی را در مرکز شهید باهنر باغین کرمان هستم. خودم را کمی آماده کردم.

صبح روز موعود به نظام وظیفه مراجعه کردم. بسیاری پشت در جمع شده بودند، خانواده‌هایی هم برای بدرقه فرزندانشون حظور داشتند. تا ساعت هشت منتظر بودیم تا در باز شد و داخل حیاط نظام وظیفه شدیم. در صف ایستادیم تا همه به داخل وارد شوند.

ادامه‌ی خواندن

اعزام به خدمت سربازی بخش دوم

پس از اعلام بخشوده شدن اضافه خدمت‌ها تصمیم گرفتم خودم رو به خدمت معرفی کنم. در بخش قبل دیدیم که ثبت‌نام کردم.

چندروز بعد به پلیس+۱۰ مراجعه کردم و درخواست تعجیل دادم. دلم می‌خواست هرچه زودتر اعزام شوم تا تکلیفم یک‌سره شود. با اعلام ماه درخواستیم، متأسفانه جا نبود ولی حداقل یک‌ماه زودتر از تاریخ برگه جا بود. ثبتش کرد و ۱۵۰۰تومن گرفت. گفت هفته بعد مراجعه کنم تا نتیجه‌اش رو بهم بگه. هفته بعد با دریافت ۴۰۰تومن پرینت نتیجه مثبت رو بهم داد. گفت هفته قبل از تاریخ اعزام برم تا محل خدمت رو بهم بده.

ادامه‌ی خواندن

اعزام به خدمت سربازی بخش اول

با مدرک تحصیلی و یک‌قطعه عکس به دفتر پلیس+۱۰ مراجعه کردم. مدرک رو گرفت و در سیستم وارد کرد. هزارتومن گرفت و دوفرم بهم داد. یکی فرم درخواست اعزام هست که باید پرش کنم و دیگری معاینه پزشکی. در هم‌آن دفتر نشانی‌ها رو بهتون می‌دهند جهت مراجعه.

معاینه پزشکی مراجعه کردم. در آن‌جا پس از بررسی پزشکی فرم رو تأیید می‌کنند. ویزیت دکتر نیروی انتظامی ۲۲هزارتومن شد. خود دکتر اگر مواردی رو متوجه بشه پیش‌نهادهایی جهت معافیت می‌ده! البته برای مشورت. جهت واکسناسیون به مرکز معرفی شده مراجعه کردم. تنها بخش رایگان هم‌این‌جاست. واکسن رو مسئولش می‌زنه؛ فرم رو مهر و امضا می‌کند یک‌کارت هم خودش می‌نویسه و بهم داد.

دوباره به پلیس+۱۰ مراجعه کردم و فرم‌ها رو بهش دادم. در سیستم وارد کرد. به دلیل اختلال سیستم کمی طول کشید. رسید و برگ سبز رو بهم داد. در برگ سبز فقط تاریخ اعزام وجود داره و نوشته که مکان خدمت بعد اعلام می‌شود. ۸۰۰تومن هزینه‌ی فیش‌هاست و ۲۰هزارتومن هزینه‌ی خود دفتر. تمام فرم‌ها رو بهم پس داد و گفت در روز اعزام باید همراه‌ت باشه.